text only

 

Rydym yn croesawu eich adborth

Rhowch gymorth i ni wella eich profiad o wefan Ofcom drwy lenwi ein harolwg byr.

Mae'r holl adborth sy'n cael ei ddarparu fel rhan o'r arolwg hwn yn gwbl ddienw.

Nodwch os gwelwch yn dda na allwn ymateb i ymholiadau unigol a gyflwynwyd drwy’r arolwg.

Os ydych chi’n edrych ar hwn ar ffôn symudol, mae rhai cwestiynau’n gweithio’n well ar ffurf ‘landscape’.
 
  Page 1/11  
Snap Survey Software